hero image

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΣΤΩΝ, ΜΥΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

Στο Κέντρο μας  εφαρμόζονται χειρουργικές MIS-Robotics τεχνικές καθώς και συντηρητικές θεραπείες όπως:
- Ενέσιμες εγχύσεις στις πάσχουσες περιοχές
- Βιολογικές-αναγεννητικές θεραπείες με πολυδύναμα Βλαστοκύτταρα και παράγωγα του αίματος
- Βιολογικά ικριώματα και βιομιμητικά υλικά, αυτόλογα ή πλήρως συμβατά με τον οργανισμό.

Φυσική αντιμετώπιση του Πόνου και αποκατάσταση της εκφύλισης του μυοσκελετικού συστήματος  και των σχετιζόμενων λειτουργειών του:
 

1. Με την έγχυση του κολλαγόνου τριπλής έλικας (3 αλυσίδες α-τροποκολλαγόνου), μονάδα βάσης του ώριμου κολλαγόνου.
Μία καινοτόμος και σημαντική θεραπευτική  προσέγγιση για την θεραπεία όλων των μορφών του Πόνου με BIO INJECTABLE COLLAGEN MEDICAL DEVICES

7  ειδικά MD σκευάσματα κολλαγόνου που περιέχουν ουσίες Φυσικής προέλευσης για αντιμετώπιση ΠΟΝΟΥ σε  σκελετικά σημεία
- MD-NEC(αυχένας)
- MD-THORACIK(θωρακική μοίρα)
- MD-LUMBAR (οσφυϊκή μοίρα) 
- MD-SHULDER (ώμος)
- MD-HIP (ισχίο)
- MD-KNEE (γόνατο)
- SMALL JOINTS (μικρές αρθρώσεις)

5  ειδικά  MD σκευάσματα κολλαγόνου που περιέχουν ουσίες Φυσικής προέλευσης για την θεραπεία των παθολογιών των σωματικών ιστών μεσοδερμικής προέλευσης.
- MD-MUSCLE(μυς)
- MD-NEURAL (νεύρο)
- MD-POLY (πολύ-αρθροπάθεια)
- MD-MATRIX (εξωκυτταρικός χώρος)
- MD-TISSUE (μαλακοί ιστοί)

 
2. Platelet Rich Plasma (PRP): Το πλάσμα του αίματος που λαμβάνεται μετά από απλή αιμοληψία και ειδική επεξεργασία και ενεργοποίηση - φωτοενεργοποίηση, φέρει όλους εκείνους τους αυξητικούς κι επουλωτικούς παράγοντες που βελτιώνουν και θεραπεύουν άμεσα μια κάκωση που αφορά το μυοσκελετικό. Παράλληλα ενεργοποιούν τους άωρους κυτταρικούς σχηματισμούς προς ωρίμανση και λειτουργία προσφέροντας βέλτιστη αναγέννηση. Πρόκειται για μια διαδικασία εντελώς αυτόλογη και επαναλήψιμη που τα αποτελέσματά της είναι εμφανή άμεσα από τα πρώτα δύο 24ωρα μεά την έγχυση. Αποτελεί το “goldenstandard” στην αντιμετώπιση της πρώιμης αρθρίτιδας και των κακώσεων των μαλακών μορίων παγκοσμίως.
 
3. Πολυδύναμα Βλαστοκύτταρα σε ενέσιμη μορφή ή μορφή gel-ικριώματος: η έρευνα στον τομέα αυτό βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Η ομάδα μας έχει χρησιμοποιήσει και προκρίνει μετά πολυετή και σε βάθος έρευνα συγκεκριμένα πρωτόκολλα που αφορούν λήψη βλαστοκυττάρων από λιπώδη ιστό και από μυελό των οστών. Η κάθε περίπτωση εξατομικεύεται και αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που συνάδει με τις ανάγκες και τη βαρύτητά της. Τα πάντα γίνονται με πλήρως αυτόλογο τρόπο και ακολουθούνται οι διεθνείς κανόνες ασφάλειας και έρευνας για τις κυτταρικές θεραπείες. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία τηε μεθόδου διαδραματίζουν και τα εξειδικευμένα πρωτόκολλα αποκατάστασης, που εφαρμόζονται μετά τη θεραπεία, από εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές και φυσιάατρους της ομάδας μας. Τα πρωτόκολλα αυτά όπως και η βιολογική προσέγγιση μας είναι μοναδικά κι έχουν εκπονηθεί μετά πολυετή έρευνα από τη διεπιστημονική μας ομάδα.
 
4. Συμπληρωματικές-Ενισχυτικές ενέσιμες θεραπείες με Υαλουρονικό και Χονδροϊτίνη-Γλυκοζαμίνη: Οι εγχύσεις αυτές έχουν θέση ως ενίσχυση σε κάποια από τις παραπάνω θεραπείες ή ακόμα και ως πρωτογενείς-αυτόνομες θεραπείες σε επιλεγμένες καταστάσεις κακώσεων μαλακών ιστών και αρχόμενης αρθροπάθειας. Πρόκειται για επαναλήψιμες θεραπείες που βελτιώνουν το μικρο περιβάλλον της περιοχής έγχυσης και συμβάλλουν στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας.
 
Όλες οι παραπάνω θεραπείες μπορούν να εφαρμοστούν είτε ως απλή έγχυση είτε μετά χειρουργικό καθαρισμό ή αποκατάσταση με αρθροσκόπηση ή MIS-Ρομπτικές τεχνικές χωρίς μεγάλες τομές και διαφοροποίηση της φυσιολογικής ανατομίας της περιοχής που πάσχει. Η κάθε περίπτωση μελετάται ξεχωριστά και σε αυτήν εφαρμόζονται οι δέουσες θεραπείες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη βέλτιστη αποκατάσταση και λειτουργικότητα. Η τεράστια εμπειρία της ομάδας μας εγγυάται προς την κατεύθυνση του επιτυχούς αποτελέσματος!